Jag kan inte välja eller söka i registren

Om du inte kan välja ett register under Registerkälla eller om det inte går att fylla i några uppgifter i sökfältet för registersökning, gör följande:

 • Rensa historiken i webbläsaren
 • Starta om webbläsaren
 • Starta programmet och gör en registersökning

Om problemet kvarstår, gör följande:

 • Ha ArkivDigitalprogrammet framme i webbläsarfönstret, högerklicka med musen och välj Inspektera (alternativt använd snabbkommandot Ctrl+Shift+i. På Mac är det kommandot Alt+Cmd+i som ska användas för att öppna utvecklingsverktyget).
 • Nu kommer utvecklingsverktygen fram på höger sida, leta reda på Application i menyn överst i utvecklingsverktygen. Troligtvis får du klicka på knappen >> och välja Application i dropdown-menyn (rullgardinslistan).
 • En meny för Application öppnas till vänster i utvecklingsverktygen. Klicka på Clear storage.
 • Då öppnas Clear storage i den högra delen. Bläddra längst ned och välj Clear site data. För att vara på säkra sidan att du rensar det mesta för ArkivDigitals webbversion så kan du låta utvecklingsverktygen vara framme och högerklicka på cirkelpilsknappen till vänster om adressraden (brukar heta "Ladda om sidan" eller "Uppdatera sidan"). Vid högerklicket kommer en meny upp, välj Töm cacheminne och gör hård inläsning.
 • Klicka på krysset högst upp till höger i utvecklingsverktyget för att stänga det.
 • Starta om datorn.
 • Gå till programmet ArkivDigital https://app.arkivdigital.se
 • Skriv in de inloggningsuppgifter för det konto som du vill ska loggas in med.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk