Vad har ni fotograferat?

ArkivDigital har fotograferat arkivmaterial i Sverige, på Åland och i USA (staterna Kansas, Minnesota Iowa och Nebraska. Det finns även en del material från staterna Missouri, Oklahoma, South Dakota och Wisconsin).

Arkivinnehåll

Via hemsidan nås vårt Arkivinnehåll och på den sidan finns det en länk till vår produktkatalog och även en länk till sidan med senast uppdaterade volymer. I produktkatalogen framgår det vad som är fotograferat för de olika länen.

Du hittar sidan Arkivinnehåll här:
https://www.arkivdigital.se/volymer 

Material från USA

För att hitta en förteckning över material från USA behöver man skriva "USA" i sökrutan mitt på denna sida:

https://www.arkivdigital.se/volymer

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk