Vad har ni fotograferat?

ArkivDigital har fotograferat arkivmaterial i Sverige, på Åland och i USA (staterna Kansas, Minnesota och Nebraska. Det finns även en del material från staterna Missouri, Oklahoma och Wisconsin).

 

Bildarkivet

I vårt bildarkiv på hemsidan finns översikt över vad som är fotograferat i de olika länen. Alla län står längst till höger på sidan och genom att klicka på ett län får du upp vilka arkivbildare (församlingar, häradsrätter mm) som finns för det länet. 

Under respektive län finns alla församlingar, häradsrätter, rådhusrätter mm i bokstavsordning. Genom att välja t ex en församling kan du se vad vi har fotograferat för just den församlingen.

 

Översiktstabell

Det finns en översiktstabell som beskriver hur långt vi har kommit för olika arkivbildare i de olika länen. Översiktstabellen hittar du här:

https://arkivdigital-adweb.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/simple_binary/file/1952/arkivdigital-tackningstabell-20180418.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ5QF2XOMMMZGEWDQ&Signature=EOvEzCNu80NZ8cGEFCmL6/XK78Q%3D&Expires=1525856923

 

Material från USA

För att hitta en förteckning över material från USA behöver man skriva "USA" i sökrutan mitt på denna sida:

https://www.arkivdigital.se/volymer

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk