Tips för dig som vill börja släktforska

  • Ta hjälp av äldre släktingar. Prata med dem och fråga dem vad de vet om släkten. För noggranna anteckningar eller spela in samtalet om du har möjlighet till det. Notera namn, årtal, orter och händelser. Dessa uppgifter kan du sedan använda dig av när du söker i de gamla handlingarna som du som släktforskare söker i.
  • Finns det gamla fotografier så ta tillvara på dem. Skriv namn med blyerts på baksidan av fotografiet. Ta hjälp av äldre släktingar att identifiera vilka personer det är på bilderna. Skanna gärna in bilderna så att de även finns digitalt.
  • Lär dig grunderna om släktforskning. Många släktforskarföreningar och studieförbund anordnar kurser där du lär dig från grunden hur släktforskning går till, vilka källor som används, metodik i forskningen mm. Det finns ett flertal bra tidskrifter om släktforskning där det finns mycket bra information, t.ex ArkivDigitals egna bok Släktforskning på riktigt.
  • När du kommer igång med din forskning är det viktigt att samla den information du hittar. Antingen så skrivs allt på papper eller så läggs informationen in i ett släktträd på datorn. Med ett abonnemang på ArkivDigital ingår vårt släktträdsprogram. Givetvis finns det fler leverantörer av släktforskningsprogram där du kan bygga släktträd och samla din information på internet.
  • Tänk på att skriva upp källorna till var du hittar informationen så att du lätt kan gå tillbaka om du behöver kontrollera något eller om du delar med dig av den information du har hittat. Om du får information från andra personer som släktforskar om samma släkt behöver du bekräfta dessa andrahandsuppgifter så att de blir förstahandsuppgifter för dig.
  • När du kommer igång med din forskning är det bra att fokusera på en gren åt gången. Det är lätt att tappa bort sig i forskningen annars.
  • Gå med i en släktforskarförening. Du träffar andra släktforskare och ni kan ha mycket utbyte av varandra med hjälp och tips.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk